Zaczynamy od TRYPTYKU we wrześniu

Drodzy, sezon zaczynamy skromnie trzema spektaklami we wrześniu. Zapraszamy do rezerwowania miejsc:

? 21 września, godz.19:00 – Dzieła wszystkie Szekspira
? 27 września, godz.19:00 – Historia świata w skróconej wersji
? 29 września, godz.19:00 – Biblia dla opornych