Kopia Projekt współfinansowany przez m.st. Warszawę

Akademia Sceny Współczesnej - NABÓR (luty - czerwiec 2023)

Wydarzenie na facebooku/aktualizacje: 

https://www.facebook.com/events/884725582982634/

 

 

Po raz kolejny otwieramy nabór do Akademii Sceny Współczesnej pod kierunkiem Łukasza Mateckiego. Tym razem zapraszamy na 45-godzinny cykl warsztatów, który zakończy się pokazem w drugiej połowie czerwca 2023!

 

?W jednej grupie znajdzie się około 10 OSÓB.

?Zajęcia będą odbywały się w NIEDZIELE w Teatrze Scena Współczesna (ul. Giordana Bruna 9, 200 m od stacji Metro Pole Mokotowskie). Jeden warsztat trwa 3 godziny. W ramach edycji luty-czerwiec odbędzie się 15 spotkań. 

?Warsztaty zaczynamy 26 LUTEGO 2023. 

 

? Zasady naboru:

? Posiadanie statusu ucznia/uczennicy warszawskiej szkoły ponadpodstawowej (liceum, technikum, itp.) lub ostatniej klasy szkoły podstawowej. 

? W ramach zgłoszenia konieczne jest:

Wypełnienie formularza zgłoszeniowego do 5.02.2023

Link do formularza: https://forms.gle/iKp9HQY13Wa2ZDSHA

(w pierwszym etapie nie wymagamy wiele, wystarczy odpowiedzieć na pytanie “Dlaczego chciałabyś/chciałbyś brać udział w warsztacie?”; w zależności od liczby zgłoszeń - podejmiemy decyzję o przeprowadzeniu kolejnych etapów rekrutacji lub utworzeniu kolejnej grupy)

? Zgłoszenie na warsztaty jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu Akademii Sceny Współczesnej (http://scenawspolczesna.pl/wp-content/uploads/2021/01/Regulamin-Akademii-Sceny-Współczesnej.pdf )

 

? Inwestycja

? cena jednego spotkania warsztatowego (3 godziny) to koszt 40 zł (pozostałe koszty są finansowane w ramach projektu Centrum Teatru Scena Współczesna)

? koszt całego kursu to 600 zł (15 trzygodzinnych warsztatów)

? celem projektu jest stworzenie możliwości realizacji pokazu na scenie, dlatego wymagamy obecności na całym kursie

 

?Prowadzący:

Łukasz MATECKI

Aktor teatralny i filmowy. Absolwent wydziału aktorskiego Akademii Sztuk Teatralnych we Wrocławiu. Z Teatrem Scena Współczesna związany od ponad 15 lat (spektakle, w których występuje to „Dzieła wszystkie Szekspira”, „Historia świata w skróconej wersji”, “I Ty zostaniesz Chińczykiem”). Współpracuje z innymi warszawskimi scenami, m.in. Teatrem Kamienica. Bierze również udział w wielu produkcjach filmowych - ostatnio zagrał w filmie “Adwokat” czy “Władcy przygód. Stąd do Oblivio”.

Łukasz Matecki w naszych spektaklach najczęściej obejmuje rolę frontmana, więc kto inny miałby prowadzić Akademię Sceny Współczesnej!

 

Warsztaty będą współprowadzone przez Annę Matecką, aktorkę i pedagożkę teatru!

 

? Odpowiemy na wszelkie pytania - prosimy o wiadomości emailowe (scenawspolczesna@gmail.com) z dopiskiem Akademia Scena Współczesnej.

Tel. 796 550 570.

Rozpatrzymy każde zgłoszenie! O wynikach poinformujemy do 12.02.2023

Zapraszamy serdecznie! ???

Projekt współfinansowany przez m.st. Warszawę (2)

Akademia Sceny Współczesnej - NABÓR (październik - grudzień 2022)

Wydarzenie na facebooku/aktualizacje: 

https://www.facebook.com/events/1164047734459912/

 

 

Przedłużyliśmy nabór do 30 września!

Link do formularza rejestracyjnego: https://forms.gle/edqgmHdwsnskbb8V7 

? W skrócie: 

* jeden cykl warsztatów to dziesięć 3-godzinnych spotkań zakończonych pokazem work in progress

* warsztaty odbywać się będą w weekendy, w niedziele od 13:00 do 16:15   (poza jedną niedzielą 16.10, w godz. 10:00-13:15) - od 9.10.2022 do 18.12.2022;

* projekt jest współfinansowany przez m.st. Warszawę (koszt jednych zajęć 90 min. to 20 zł);

* w jednej grupie znajdzie się 10-12 osób;

 

?Odpowiemy na wszystkie pytania i wątpliwości: scenawspolczesna@gmail.com , tel.: 796 550 570

 

 

_____________________________________________________________________

Ogłoszenie o naborze do Akademii Sceny Współczesnej (październik - grudzień 2022): 

Odpowiadając na liczne pytania i sugestie, dzięki wsparciu m.st. Warszawa, w 2020 roku otworzyliśmy projekt AKADEMIA SCENY WSPÓŁCZESNEJ (dla uczniów szkół ponadpodstawowych). W nowym roku szkolnym (2022/2023) rozpoczniemy 2 edycję tego typu warsztatów. W jednej grupie znajdzie się 10 osób, które pod koniec roku będą mogły pokazać efekty pracy (work in progress) w postaci małej formy scenicznej! ?To szczególna możliwość doświadczenia pracy scenicznej z aktorami Teatru Scena Współczesna. Warsztaty teatralne poprowadzi Łukasz Matecki, który pełni funkcję frontmana w naszym zespole.

? Jeden cykl warsztatowy to DZIESIĘĆ 3-godzinnych spotkań zakończonych pokazem efektów pracy.  

? Spotkania będą rodzajem warsztatów aktorskich, które rozwijać będą kreatywność, zdolność improwizacji, świadomość ciała i głosu. 

? W czasie zajęć będziemy korzystać z zasobów dramaturgii klasycznej jak i współczesnej, posiłkując się również własnymi pomysłami autorskimi.

W jednej grupie znajdzie się 10 osób, które już na początku grudnia będą mogły pokazać efekty pracy (work in progress) w postaci małej formy scenicznej! 

? Zasady naboru: 

? Posiadanie statusu ucznia/uczennicy warszawskiej szkoły ponadpodstawowej (liceum, technikum, itp.) lub podstawowej (ostatnie klasy).

? W ramach zgłoszenia konieczne jest:

Wypełnienie formularza zgłoszeniowego do 30.09.2022 

Link do formularza: https://forms.gle/edqgmHdwsnskbb8V7 

(w pierwszym etapie nie wymagamy wiele, wystarczy odpowiedzieć na pytanie “Dlaczego chciałabyś/chciałbyś brać udział w warsztacie?”; w zależności od liczby zgłoszeń - podejmiemy decyzję o przeprowadzeniu kolejnych etapów rekrutacji lub utworzeniu kolejnej grupy)

? Zgłoszenie na warsztaty jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu Akademii Sceny Współczesnej (http://scenawspolczesna.pl/wp-content/uploads/2021/01/Regulamin-Akademii-Sceny-Współczesnej.pdf )

? Zasady działania Akademii Sceny Współczesnej: 

? cykl warsztatów to ok. 10 spotkań (jedno spotkanie trwa 180 minut); 

? spotkania odbywać się będą raz w tygodniu (w weekendy, poniżej harmonogram);

? zajęcia odbywać się będą na naszej nowej scenie przy Polu Mokotowskim (ul. Giordana Bruna 9);

? w przypadku osób niepełnoletnich konieczna jest zgoda rodziców (dokument podpisywany po kwalifikacji na warsztaty)

? Inwestycja

? cena jednego spotkania warsztatowego (3 godziny) to koszt 40 zł (pozostałe koszty są finansowane w ramach projektu Centrum Teatru i Tańca w Warszawie) 

? koszt całego kursu to 400 zł; 

? celem projektu jest stworzenie możliwości realizacji pokazu na scenie, dlatego wymagamy obecności na całym kursie;

 

? Terminarz

warsztaty będą odbywały się w weekendy, w niedziele od 13:00 do 16:15  (poza jedną niedzielą 16.10, w godz. 10:00-13:15 i warsztatami całodziennymi 11.12) - od 9.10.2022 do 18.12.2022;

 

9.10 (niedziela), g. 13:00-16:15

16.10 (niedziela), g. 10:00-13:15

30.10 (niedziela), g. 13:00-16:15

LISTOPAD

6.11 (niedziela), g. 13:00-16:15

13.11 (niedziela), g. 13:00-16:15

20.11 (niedziela), g. 13:00-16:15

27.11 (niedziela), g. 13:00-16:15 

GRUDZIEŃ

11.12 (niedziela), g. 9:00 - 12:00 i  13:00-16:15 (warsztat całodzienny) 

18.12 (niedziela), g. 13:00-16:15

 

?Prowadzący:

Łukasz MATECKI

Aktor teatralny i filmowy. Absolwent wydziału aktorskiego Akademii Sztuk Teatralnych we Wrocławiu. Z Teatrem Scena Współczesna związany od ponad 15 lat (spektakle, w których występuje to „Dzieła wszystkie Szekspira”, „Historia świata w skróconej wersji”, “I Ty zostaniesz Chińczykiem”). Współpracuje z innymi warszawskimi scenami, m.in. Teatrem Kamienica. Bierze również udział w wielu produkcjach filmowych - ostatnio zagrał w filmie “Adwokat” czy “Władcy przygód. Stąd do Oblivio”.

Łukasz Matecki w naszych spektaklach najczęściej obejmuje rolę frontmana, więc kto inny miałby prowadzić Akademię Sceny Współczesnej!

W miarę potrzeb warsztaty będą prowadzić również pozostali aktorzy Teatru Scena Współczesna. 

?Odpowiemy na wszelkie pytania - prosimy o wiadomości emailowe (scenawspolczesna@gmail.com) z dopiskiem Akademia Scena Współczesnej.

Tel. 796 550 570.

Rozpatrzymy każde zgłoszenie! O wynikach poinformujemy do 2.10.2022 

Zapraszamy serdecznie! ???

Kopia Kopia Kopia NABÓR do 1 lutego 2021 (2)

Archiwum

Akademia Sceny Współczesnej Online (2020)

Program obejmował propozycję codziennych, cyklicznych działań edukacyjnych bazujących na spektaklach, konwencji oraz tematach podejmowanych w Teatrze Scena Współczesna. Podobnie jak w przypadku wieloletniej działalności edukacyjnej Teatru Scena Współczesna - kluczową grupą docelową byli uczniowie szkół średnich.

Materiały edukacyjne mogą być urozmaiceniem lekcji lub poszerzają wiedzę ucznia, ale konstruowane są w taki sposób, aby były również atrakcyjne dla pozostałych grup odbiorczych (uczniów innych klas, osób dorosłych). 

Jeżeli mają Państwo uwagi, sugestie - zapraszamy do kontaktu. Jesteśmy otwarci na współpracę!

Rapujemy dla tych ludzi, których rzeczywistość nudzi

leonardo_finalcut_do_publikacji_Moment2
Opis
Podstawa programowa
Opis

Cykl odcinków wideo, w ramach których zostaną poszerzone tematy podejmowane w spektaklu “Historia świata w skróconej wersji” dotyczące renesansu. Punktem wyjścia jest wykonywany przez aktorów w trakcie przedstawienia rap, ponieważ stanowi on potencjalnie atrakcyjną dla młodzieży formę prezentacji. Pojawiają się takie postacie jak: Leonardo da Vinci, Michał Anioł, Don Kichot. Poza warstwą merytoryczną cykl ten niesie przesłanie możliwości zmiany świata, poszerzania swoich horyzontów oraz wskazuje możliwości rozwoju. 

Podstawa programowa

Przedmiot: Historia

Klasa/poziom kształcenia: 2 klasa liceum/technikum

Podstawa programowa: 

*uczeń wyjaśnia główne prądy ideowe epoki; 

* rozpoznaje dokonania twórców renesansowych w dziedzinie kultury; 

* charakteryzuje sztukę renesansową;

*analizuje i interpretuje teksty obrazujące myśl filozoficzną i polityczną doby renesansu (zakres rozszerzony);

Lekcja 1: Bądź jak Leo (Leonardo da Vinci)

Lekcja 2: Jak Kolumb odkrywaj (Krzysztof Kolumb)

Lekcja 3: Walcz za ideały?! (Cervantes)

Lekcja 4: Nie daj się zepchnąć do narożnika! (Michał Anioł)

Lekcja 5: Bądź wierny Beatrycze (Dante Alighieri)

Kwarantanna Teatralna

dykcja_4_Moment2

 

Narzędzia teatralne przydają się wszystkim - biznesmenom, nauczycielom, rodzicom, uczniom. Prowadzenie lekcji online, prezentacja przed grupą pracowników, matura ustna z języka polskiego - to tylko kilka sytuacji, w których dobre przygotowanie dykcyjne i dramaturgiczne jest częścią świetnie wykonanego zadania. W ramach tego cyklu chcemy zaprezentować ćwiczenia teatralne, które mogą być wykonane w warunkach domowych i stanowić urozmaicenie czasu oraz doskonalenie swoich umiejętności. 

Lekcja 1: Ćwiczenie dykcyjne. Paweł Iwanicki. Wyzwanie pta - tpe

Chcesz być na bieżąco?

Śledź nas na facebooku!


Kliknij tutaj