Akademia Sceny Współczesnej – warsztaty sceniczne dla młodzieży

Pierwszy raz w historii Teatru Scena Współczesna (ponad 20-letniej!) OTWIERAMY scenę dla młodych. Odpowiadając na liczne pytania i sugestie, dzięki wsparciu m.st. Warszawa, inaugurujemy projekt AKADEMIA SCENY WSPÓŁCZESNEJ!
Inicjatywa kierowana jest głównie do młodzieży licealnej i akademickiej (choć kto wie jak projekt się rozwinie ;)). W pierwszym NABORZE zgłaszać się mogę uczniowie/uczennice warszawskich szkół ponadpodstawowych. Powiedzcie wszystkim licealistom/licealistkom ? Bo to wyjątkowa, jedyna w swoim rodzaju, możliwość doświadczenia pracy scenicznej z aktorami Teatru Scena Współczesna ?
Jeden cykl warsztatowy to ok. 20 spotkań (2 razy w tygodniu). Ze względu na wymogi sanitarne liczba miejsc jest bardzo ograniczona (zakładamy, że grupa będzie liczyć 5 osób!).
Warsztat zakończy się pokazem efektów pracy w postaci małej formy scenicznej, więc możemy się spodziewać “Dzieł wszystkich Szekspira” w wersji young, oczywiście w nieco skróconej wersji ? 
Wiemy już, że pierwszą grupę poprowadzi Łukasz MATECKI! Czyli będzie się działo!

? Więcej informacji/ warunki naboru/ zgłoszenia (do 1.02.2021!) – http://scenawspolczesna.pl/akademia-sceny-wspolczesnej/

Niezaprzeczalnie rok 2021 zaczynamy bardzo przełomowo!
Jeżeli możecie – rozpowszechnijcie tę informację, rozpatrzymy każde zgłoszenie ✨
Informacje o naborze w serwisie facebook.com: https://www.facebook.com/events/1325611134484052/